Bijeenkomst voor vrijwilligers DePetrus

31 jan 2018
Marijke Biermann
Coördinator Marijke Biermann aan het woord.

Woensdagavond 31 januari kwam een groot aantal aspirant vrijwilligers bijeen in gebouw Rozenoord voor een informatiebijeenkomst over DePetrus. Velen hadden zich aangemeld na een oproep in december in het Klaverblad. Na een woord van welkom en een toelichting op DePetrus gaf Jan Slegers, voorzitter van de Stichting Ontmoetingscentrum DePetrus, het woord aan de 5 vertegenwoordigers van de toekomstige gebruikers van DePetrus t.w.: De Wereldwinkel, het Vughts Museum, de Bibliotheek, de Stichting Welzijn Vught en ABZ. Zij gaven algemene informatie over hun eigen organisatie en vervolgens over hun ideeën en verwachtingen van “het samenwonen” in DePetrus.

Jan Slegers
Jan Slegers spreekt de vrijwilligers toe.

Daarna volgde een kennismaking met de onlangs benoemde coördinator van DePetrus, Marijke Biermann. Zij wordt straks het directe aanspreekpunt voor de vrijwillige gastvrouwen en gastheren die tijdens de openingstijden in DePetrus aanwezig zullen zijn. Uiteraard kregen de aanwezigen de gelegenheid om vragen te stellen waarbij bleek dat nog niet alle vragen beantwoord konden worden. Lastig? Of misschien wel de charme van het pionieren in de eerste fase dat DePetrus geopend zal zijn.

Aspirant vrijwilligers
Een groot aantal aspirant vrijwilligers kwam bijeen in gebouw Rozenoord.

In de komende maand zullen al degenen die zich nu definitief als vrijwilliger hebben aangemeld worden uitgenodigd voor een nadere kennismaking waarin over en weer wensen en verwachtingen zullen worden besproken.

Ook zijn zij van harte uitgenodigd om tijdens de open dag op zaterdag 17 februari van 11.00 tot 16.00 uur een kijkje te komen nemen in DePetrus die dan net opgeleverd zal zijn.