Expositie “Beperkt Houdbaar” nog t/m 13 december in DePetrus

29 nov 2019

Kunstenaars Vught vragen zich af…

Het Kunstenaarsoverleg Vught (KOV) is het afgelopen jaar met een nieuw project gestart. De grote onrust en bezorgdheid over het milieu; en met name de plastic soep in oceanen en rivieren, maar ook in de natuur en onze eigen leefomgeving, geeft ons te denken.
Als kunstenaars hebben wij ons naar aanleiding van dit afvalprobleem de vraag gesteld wat wij kunnen doen om een bijdrage te leveren aan de bewustwording van dit wereldwijd verontreinigend milieuaspect.
Een aantal kunstenaars van het KOV hebben het idee opgevat om een bijdrage te leveren aan dit bewustwordingsproject door persoonlijk nieuw werk te maken, gebaseerd op dit thema.
Van 2 t/m 13 december 2019 is er in DePetrus in Vught een expositie van deze werken te bezichtigen en kunt u beleven wat deze kunstenaars met dit gegeven tot uitdrukking hebben gebracht.