Onze partners

Steun aan DePetrus is van onschatbare waarde voor de instandhouding van het ontmoetingscentrum. DePetrus ontvangt steun van particulieren, bedrijven, overheden en fondsen.