Stichting DePetrus

De volledige naam van deze stichting is: “Stichting Ontmoetingscentrum DePetrus”.

Zij zorgt voor de exploitatie en het beheer van DePetrus.

Het stichtingsbestuur bestaat uit:

  • Jan Slegers (voorzitter)
  • Hans Jager (secretaris)
  • Peter Hordijk (penningmeester)

De stichting is te bereiken via info@depetrus.nl