Welzijn Vught.

Welzijn Vught spant zich in om iedereen mee te laten doen in de maatschappij en de leefbaarheid en het samenleven in Vught te versterken. Sociaal werkers en 116 enthousiaste vrijwilligers helpen mensen ‘in het leven van alledag’ oplossingen te vinden voor problemen. Laagdrempelig, zonder indicatie, op maat en vanuit het uitgangspunt ‘iedereen kan wat’.

“Welzijn Vught wil dat iedereen mee kan doen.”

Ancke Sikkers, specialist vrijwillige inzet

Ancke Sikkers, specialist vrijwillige inzet

Bekijk welzijnvught.nl