11 oktober: Dansvoorstelling Empty Floor

02 okt 2023

Dansgezelschap imPerfect Dancers komt speciaal voor het GeheugenCafé naar Vught met de moderne dansvoorstelling ‘Empty Floor’.

Het uitgebreide onderzoek van het dansgezelschap om meer te weten te komen over de ziekte is voortgekomen uit de wens om beter te begrijpen wat de meest voorkomende en minder voor de hand liggende problemen waren. Het werd meteen duidelijk dat er, vooral van de kant van de patiënten en de familieleden, veel schaamte was om over hun ziekte te praten. De ziekte was synoniem met uitsluiting van het sociale leven. Om die reden koos het gezelschap er voor om hen en hun familie samen met onze dansers bij de voorstelling te betrekken.

Het proces vergde veel aandacht, maar leverde onvergetelijke ervaringen op. Momenten van grote ontroering werden afgewisseld met momenten van vreugde en lachen. Met deze productie willen de makers en dansers van imPerfect Dancers het taboe dat nog steeds rond de ziekte hangt doorbreken.

De voorstelling is bedoeld om het publiek bewust te maken van de verschillende aspecten van de ziekte, door zowel de meest pijnlijke als de grappigste aan te pakken, en daarbij de kracht en de vreugde van het leven te tonen achter de schaamte van ongemak.  De senioren uit de gemeente Vught, die met het dansgezelschap het podium delen zijn zelf geen personen met de ziekte van Alzheimer, maar ‘vertegenwoordigers’ – ze geven deze personen een gezicht.

11 oktober | 19:00-21:00 uur | Theater Novalis | entree gratis