3 april: Lezing over de Hollandse Dijk

26 mrt 2024


Op woensdag 3 april geeft Bas Bevaart een lezing in DePetrus over
de Hollandse Dijk. De lezing begint om 19:30 uur.

De Hollandse Dijk vormde een opmerkelijk deel van de 45-kilometerlange omcirkelingslinie die door prins Frederik Hendrik en zijn staf bij de belegering van ’s-Hertogenbosch in 1629 werd toegepast. Er wordt kort ingegaan op zijn ervaringen met dergelijke linies bij de belegering van andere vestingsteden.

Tijdens de lezing zal het gebied waarin de dijk kwam te liggen uitvoerig worden bekeken en toegelicht. Naast de aard en het verloop van de bodem, de omgeving met rivier en beken, zal de waterstaatkundige huishouding worden besproken.

Ook wordt stilgestaan bij de aanleg van de dijk en de problemen die daarbij werden ondervonden. Daarvoor wordt de dijk op de verschillende kaarten uit die tijd bekeken.

In samenhang met de inundaties bij ’s-Hertogenbosch en wijde omgeving zal worden besproken wat het effect van de dijk was op deze onderwaterzetting en daarmee op het beleg van de vestingstad. Daarbij kan niet worden voorbijgegaan aan het effect van regen, wind, zonneschijn en…. op de inundatie.

De positie van de dijk waarop vandaag de dag de dijk zou kunnen liggen wordt uitgelegd op basis van omgevingselementen, kaartmateriaal en archeologisch onderzoek.

Bas Bevaart
De spreker, Bas Bevaart, was als revalidatiearts verbonden aan het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch. Na zijn pensionering is hij zich gaan verdiepen in de Zuiderwaterlinie en met name in de stad Den Bosch en omgeving. Begin 2020 was hij mederedacteur van het boek ‘Vier eeuwen militaire inundaties rond ’s-Hertogenbosch’ en in 2023 verscheen zijn boek ‘Zuiderfrontier-waterlinie in actie’.

Kaartverkoop aan de zaal
De lezing vindt plaats in DePetrus op woensdag 7 februari van 19:30 tot 21:00. De toegangskaarten à €8,00 (inclusief een kop koffie of thee) zijn verkrijgbaar aan de zaal. Betaling is mogelijk via pin of contant. Meer informatie via www.abzvught.nl.

Deze lezing is een coproductie van Huis73, Vughts Museum, ABZ en Stichting Erfgoed Vught.

3 april | 19.30 uur | DePetrus | entree € 8,00 | www.abzvught.nl