7 februari: Lezing Drunense Duinen

05 feb 2024
Lezing Drunense Duinen

Op 7 februari geeft Sander Wieringa een lezing in DePetrus over de Drunense Duinen.
De Drunense Duinen zijn het grootste natuurgebied binnen de gemeente Vught. Een gebied met een grillige ontstaansgeschiedenis en een ongewisse toekomst. Hoe is die natuur daar ontstaan? Is het een middeleeuwse natuurramp of een kostbaar natuurmonument? Wat was en is de invloed van de mensen? Hoe gaat het verder?

Sander Wieringa is bestuurslid van IVN/Natuur- en Milieugroep Vught. Hij woont ruim dertig jaar op de rand van de Drunense Duinen en is actief als natuurbeschermer.

7 februari | 19:30 uur | DePetrus | entree € 8,00