Aangepaste maatregelen

01 okt 2020

De aangescherpte maatregelen die zijn afgekondigd hebben ook invloed op de maatregelen zoals we die in DePetrus hanteren. Het goede nieuws is dat er aan de openingstijden niets is veranderd en ook het maximaal aantal bezoekers van 100 blijft gelden. DePetrus is een doorstroom-locatie en hoeft om die reden niet [deels] te sluiten, mits een adequaat deurbeleid wordt gevoerd, hetgeen we al deden. Wel is het zo dat ook voor de studieplekken een registratie is vereist, deze maatregel is in elk geval voor de komende 3 weken van kracht. Eendjes voor studieplekken en registratieformulieren zijn te verkrijgen bij de informatiebalie. Registratie blijft ook gelden voor bezoekers van het leescafé. We geven bezoekers vanaf 13 jaar het dringende advies om een mondkapje te dragen. 

Verder zullen we zogenaamde venstertijden instellen voor kwetsbare groepen. Gedurende de rustige tijden – elke werkdag van 09.00 tot 10.00 uur en van 17.00 tot 18.00 uur – nodigen we met name bezoekers uit die binnen deze doelgroep vallen. Bezoekers die zichzelf niet scharen tot deze doelgroep verzoeken we buiten deze tijden DePetrus te bezoeken.

We blijven ten allen tijden alert op de uitvoering van de maatregelen en hopen jullie snel weer te zien in DePetrus. Hou vol, blijf gezond, let op jezelf en let op elkaar.