Slechtvalken op DePetrus

13 mrt 2021

Nadat er in in 2017 enige tijd een slechtvalk was gezien op DePetrus werd er in februari 2018 een nestkast in de toren van DePetrus geplaatst. Helaas werd er van dit nest in de jaren 2018, 2019 en 2020 geen gebruik gemaakt.

Nu is het wel raak!

Deze winter was een man bij de nestkast aanwezig en een aantal weken geleden kwam daar een vrouw bij. Zo valt te lezen in de nieuwsbrief van de Vogelwerkgroep Vught. In die nieuwsbrief is nog veel meer te lezen over het paar dat momenteel in en rondom DePetrus actief is en over de slechtvalk in het algemeen. Er is goede hoop dat er op korte termijn een nest zal worden uitgebroed.

Met dank aan Piet van Asten hierbij een aantal spectaculaire foto’s die hij maakte van “onze” slechtvalken.