Stichting Ontmoetingscentrum DePetrus zoekt conciërges

09 mrt 2020

Ontmoetingscentrum DePetrus (www.depetrus.nl) heeft in 2018 zijn deuren geopend en trekt enorm veel bezoekers. Omdat er in de kerk daarom het nodige werk moet worden verzet voor onderhoud, schoonmaak en beheer, zijn we op zoek naar 1 of 2 conciërges die voor een aantal uren (minimaal 16, maximaal 32) per week ons team van vrijwilligers en betaalde krachten kunnen versterken.

 Tot het takenpakket behoren onder meer:

  • het openen en afsluiten van de kerk bij avondopenstellingen
  • het verrichten van klein onderhoud en kleine reparaties
  • het bijhouden van het sanitair en andere schoonmaakwerkzaamheden
  • het ondersteunen van de vrijwilligers en van de coördinator waar nodig

Wij maken in overleg met alle betrokkenen een werkschema.

Het gaat om betaald werk tegen een relatief bescheiden vergoeding. Bij indiensttreding vragen we om een verklaring omtrent gedrag.

Uw reactie graag per mail naar info@depetrus.nl