Update coronavirus

14 okt 2020

De verder aangescherpte maatregelen die zijn afgekondigd hebben ook invloed op de maatregelen zoals we die in DePetrus hanteren. Hoewel we gelukkig nog steeds open kunnen blijven is alleen doelgericht bezoek toegestaan. Er kan voorlopig geen gebruik worden gemaakt van de studieplekken en leestafels. Ook is er vanaf  donderdag 15 oktober een verplichte registratie voor iedere bezoeker en is een mondkapje voor iedereen boven de dertien jaar verplicht. Het leescafé is voorlopig gesloten.

We blijven de zogenaamde venstertijden hanteren voor kwetsbare groepen. Gedurende de rustige tijden – elke werkdag van 09.00 tot 10.00 uur en van 17.00 tot 18.00 uur – nodigen we met name bezoekers uit die binnen deze doelgroep vallen. Bezoekers die zichzelf niet scharen tot deze doelgroep verzoeken we buiten deze tijden DePetrus te bezoeken.

We blijven ten allen tijden alert op de uitvoering van de maatregelen en hopen jullie snel weer te zien in DePetrus. Hou vol, blijf gezond, let op jezelf en let op elkaar.